Beth yw Clamp Hose a Sut Mae'n Gweithio?

Beth yw Clamp Hose?

Mae clamp pibell wedi'i gynllunio i sicrhau pibell dros ffitiad, trwy glampio'r bibell i lawr, mae'n atal yr hylif yn y bibell rhag gollwng wrth y cysylltiad.Mae atodiadau poblogaidd yn cynnwys unrhyw beth o injans car i ffitiadau ystafell ymolchi.Fodd bynnag, gellir defnyddio clampiau pibell mewn amrywiaeth o wahanol ddiwydiannau er mwyn sicrhau cludo cynhyrchion, hylifau, nwyon a chemegau.

Mae pedwar categori trosfwaol o glamp pibell;sgriw/band, sbring, gwifren a chlust.Defnyddir pob clamp pibell gwahanol yn dibynnu ar y math o bibell dan sylw a'r atodiad ar y diwedd.

6a0d4a7d0353c664aef669a8e7cc3b4_副本

Fel un o'r ategolion pibell a ddefnyddir amlaf, mae cwestiynau ynghylch y defnydd oclampiau pibellyn fynych ac yn helaeth.Bydd y canllaw canlynol yn esbonio, y gwahanol fathau o clampiau pibell sydd ar gael, sut i'w defnyddio, a sut i ofalu am eich clampiau.Bydd y gwahanol ddiwydiannau lle mae clampiau pibell yn cael eu defnyddio hefyd yn cael eu cyffwrdd, gan ateb eich holl gwestiynau clamp pibell yn y broses!

Cofiwch y bydd yr erthygl hon yn canolbwyntio ar clampiau sgriw / band yn arbennig, gan eu bod yn un o'r mathau mwyaf cyffredin o glampiau pibell.Felly, bydd y wybodaeth ganlynol yn ymwneud yn bennaf â'r clamp hwn yn benodol.

Sut mae clampiau pibell yn gweithio?

1. Mae clamp pibell wedi'i gysylltu yn gyntaf ag ymyl pibell.
2. Yna caiff ymyl y bibell ei gosod o amgylch gwrthrych a ddewiswyd.
3. Bellach mae angen tynhau'r clamp, gan sicrhau bod y bibell yn ei le a sicrhau na all unrhyw beth o'r tu mewn i'r bibell ddianc.
Yn gyffredinol, nid yw clampiau pibell sgriw / band yn tueddu i gael eu defnyddio ar gyfer senarios pwysedd uchel iawn, ond yn hytrach fe'u defnyddir yn aml mewn amgylcheddau pwysedd is, yn ogystal â phan fydd angen ateb cyflym, yn enwedig yn y cartref.Wedi dweud hynny, mae nifer o ddiwydiannau yn eu defnyddio, gan gynnwys y diwydiannau modurol, amaethyddiaeth a morol.

Beth yw'r gwahanol fathau o glampiau pibell?

Er mwyn deall yn llawn sut mae clampiau pibell sgriw / band yn gweithio, rhaid inni edrych ar y gwahanol fathau sydd ar gael.Y rhai mwyaf poblogaidd yw'r canlynol;

1.Also y cyfeirir ato fel clipiau pibell gyriant llyngyr, oedd y clip pibell gyriant llyngyr cyntaf a grëwyd, a wnaed ym 1921. Yn hynod boblogaidd oherwydd eu symlrwydd, effeithiolrwydd ac amlbwrpasedd,

_MG_2967

2Clampiau Pibell Dyletswydd Trwm;Mae clampiau pibell dyletswydd trwm, neu Superclamps, yn gwneud yn union yr hyn maen nhw'n ei ddweud ar y tun!Yn ddelfrydol ar gyfer senarios trymach, clampiau pibell dyletswydd trwm yw'r clampiau pibell cryfaf ar y farchnad ac maent yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau anoddach.

  1. _MG_2808
  2. 3O Clipiau;Y math mwyaf darbodus o glamp pibell, mae O Clips yn gweithio'n berffaith ar gyfer cydosod pibellau syml, gan gludo aer a hylif yn unig.Maent yn fwy hyblyg o ran eu ffitiad na chlampiau pibell eraill, yn ogystal â gwrthsefyll ymyrraeth.
  3. _MG_3774
  4. Daw'r uchod i gyd mewn amrywiaeth o feintiau, diamedrau a deunyddiau, i weddu i'ch anghenion pibell penodol. Mae clamp pibell wedi'i gysylltu'n gyntaf ag ymyl pibell.Yna gosodir ymyl hwn y bibell o amgylch gwrthrych a ddewiswyd, a chaiff y clamp ei dynhau, gan sicrhau bod y bibell yn ei le, a sicrhau na all unrhyw beth o'r tu mewn i'r bibell ddianc.

Amser postio: Mehefin-23-2021