Daeth y 131ain Ffair Treganna i ben yn llwyddiannus

Yn 2022, oherwydd yr epidemig, ni allem gymryd rhan yn Ffair Treganna all-lein fel y trefnwyd.Dim ond trwy ddarllediadau byw y gallwn gyfathrebu â chwsmeriaid a chyflwyno cwmnïau a chynhyrchion i gwsmeriaid.Nid y math hwn o ddarllediad byw yw'r tro cyntaf, ond bob tro mae'n her, ac mae hefyd yn welliant ar ein busnes ein hunain a lefel Saesneg.Mae hefyd yn gyfle i ailwefru ein hunain, fel y gallwn adnabod ein diffygion ein hunain yn well, er mwyn gwneud gwelliannau wedi'u targedu.Mae yna hefyd bobl newydd yn ymuno, sy'n gyfle i wneud ymarfer corff yn unig., Er nad oeddwn yn gallu negodi wyneb yn wyneb â chwsmeriaid, fe wnes i hefyd ymarfer Saesneg llafar ymlaen llaw i wneud paratoadau digonol ar gyfer Ffair Treganna all-lein yn y dyfodol.

Gobeithiwn y bydd yr epidemig yn cilio cyn gynted â phosibl, a gallwn gyfathrebu â chwsmeriaid wyneb yn wyneb, o galon i galon, ac edrychwn ymlaen at bresenoldeb cwsmeriaid tramor.