Newyddion Tîm

Er mwyn gwella sgiliau busnes a lefel y tîm masnach ryngwladol, ehangu syniadau gwaith, gwella dulliau gwaith a chodi effeithlonrwydd gweithio, hefyd i gryfhau adeiladu diwylliant menter, gwella'r cyfathrebu o fewn y tîm a'r cydlyniant, Rheolwr Cyffredinol - Ammy a arweiniodd y fasnach Ryngwladol. tîm busnes, sydd â bron i 20 o bobl yn teithio i Beijing, lle gwnaethom lansio gweithgaredd adeiladu tîm arbennig.

ds

Roedd y gweithgareddau adeiladu tîm ar sawl ffurf, gan gynnwys cystadleuaeth mynydda, cystadleuaeth traeth a pharti coelcerth. Yn y broses o ddringo, gwnaethom gystadlu ac annog ein gilydd, gan ddangos ysbryd undod tîm.

Ar ôl y gystadleuaeth, ymgasglodd pawb i yfed a mwynhau'r bwyd lleol; roedd y tân gwersyll a ddilynodd hyd yn oed yn llosgi brwdfrydedd pawb i'r brig. Roeddem yn cynnal amrywiaeth o gemau, yn cynyddu'r teimladau rhwng cydweithwyr fwy neu lai, yn gwella dealltwriaeth ac undod pawb.

erg

Trwy'r gweithgaredd adeiladu tîm hwn, gwnaethom gryfhau'r cyfathrebu a'r cydweithredu ymhlith adrannau a chydweithwyr; atgyfnerthu cydlyniant y cwmni; gwella effeithlonrwydd gwaith a brwdfrydedd gweithwyr. Ar yr un pryd, gallwn drefnu tasgau gwaith y cwmni yn ail hanner y flwyddyn, mynd law yn llaw i gwblhau'r perfformiad terfynol.

Yn y gymdeithas bresennol, ni all unrhyw un sefyll ar ei ben ei hun. Nid cystadleuaeth bersonol mo chystadleuaeth gorfforaethol, ond cystadleuaeth tîm. Felly, mae angen i ni wella sgiliau arwain, gweithredu rheolaeth ddyneiddiol, eirioli pobl i wneud eu gorau, cyflawni eu dyletswyddau, gwella cydlyniant tîm, cyflawni rhannu doethineb, rhannu adnoddau, fel y gall hynny sicrhau cydweithrediad ennill-ennill, ac yn y pen draw sicrhau uchel- tîm effeithlon ac effeithlon, a thrwy hynny hyrwyddo datblygiad cyflym y cwmni.

vd


Amser post: Ion-15-2020