Diwrnod Rhyngwladol y Plant Hapus

Mae sefydlu Diwrnod Rhyngwladol y Plant yn gysylltiedig â chyflafan Lidice, cyflafan a ddigwyddodd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.Ar 10 Mehefin, 1942, saethodd a lladdodd ffasgwyr yr Almaen fwy na 140 o ddinasyddion gwrywaidd dros 16 oed a phob baban ym mhentref Tsiec Lidice, ac anfon menywod a 90 o blant i wersyll crynhoi.Llosgwyd y tai a'r adeiladau yn y pentref yn ulw, a dinistriwyd pentref da gan ffasgwyr yr Almaen fel hyn.Ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd, roedd yr economi o gwmpas y byd yn ddirwasgedig, a miloedd o weithwyr yn ddi-waith ac yn byw bywyd o newyn ac oerfel.Mae sefyllfa plant yn waeth byth, roedd rhai yn dal clefydau heintus ac yn marw mewn sypiau;gorfodwyd eraill i weithio fel plant llafurwyr, gan ddioddef poenydio, ac ni ellid gwarantu eu bywydau a'u bywydau.Er mwyn galaru am gyflafan Lidice a’r holl blant a fu farw mewn rhyfeloedd yn y byd, i wrthwynebu lladd a gwenwyno plant, ac i amddiffyn hawliau plant, ym mis Tachwedd 1949, cynhaliodd Ffederasiwn Rhyngwladol Menywod Democrataidd gyfarfod cyngor ym Moscow , a chynrychiolwyr o wahanol wledydd yn gwylltio'r Trosedd o lofruddio a gwenwyno plant gan imperialwyr ac adweithyddion o wahanol wledydd.Er mwyn amddiffyn hawliau goroesi, gofal iechyd ac addysg plant ledled y byd, er mwyn gwella bywydau plant, penderfynodd y cyfarfod wneud Mehefin 1af bob blwyddyn fel Diwrnod Rhyngwladol y Plant.

u=3004720893,956763629&fm=253&fmt=awto&app=138&f=JPEG.webp

 

Yfory yw Diwrnod y Plant.Dymunaf wyliau hapus i bob plentyn., tyfwch i fyny yn iach ac yn hapus!


Amser postio: Mai-31-2022