Creu cynhyrchion â gwir deimladau, creu ansawdd gyda chariad

Fel y gwyddom i gyd, yn ddiweddar mae gan ein cwmni lif cyson o orchmynion ar gyfer clampiau arddull Almaeneg, ac mae'r dyddiad dosbarthu diweddaraf wedi'i drefnu i ganol mis Ionawr 2021. O'i gymharu â'r llynedd, mae nifer yr archebion wedi treblu.Rhan o'r rheswm yw effaith yr epidemig yn ystod hanner cyntaf eleni.Daw rheswm pwysig iawn o gydnabyddiaeth y cwsmer o ansawdd ein cynnyrch ac ymddiriedaeth y ffatri.

Yn y byd, ansawdd sy'n dod gyntaf.Adeiladu conglfaen ansawdd a chreu bywyd o ansawdd uchel yw'r uchaf o fywyd, thema dragwyddol ymlid dynol, a'n hiaith gyffredin a'n dymuniad i adeiladu cymdeithas gytûn.Mae ansawdd ym mhobman o'n cwmpas.Ar gyfer menter, ansawdd cynnyrch yw enaid y fenter;ar gyfer pob un ohonom, er mwyn gwella ansawdd bywyd, rydym yn gweithio'n galed bob dydd.

Unwaith, clywsom adborth gan gwsmer yn dweud bod y cwsmer wedi cwyno'n ddifrifol am y cynnyrch a brynodd o ffynhonnell arall a'i ddigolledu.Dywedais ichi anfon y cynnyrch, a helpais chi i'w adnabod.Fe'i cymharais â'n cynnyrch.Mae'r canlyniad yn amlwg!

 

88724eb02546231d23b07f8745086afa3cebf00abeeea994348e51a639921e4f40d9c4c8fc4ede2ca7cbfb5c3fcf35e39d1ea0ba09ca4c6a38e907988655

Dim ond y gwahaniaethau amlwg a restrir.Wrth gwrs, mae gwahaniaethau mewn deunydd, caledwch, lled stribedi dur a thrwch.Mantais fwyaf y cynnyrch israddol hwn yw'r pris isel.Mae'r pris yn bwysig, ond nid bargen un ergyd yn unig yw ein busnes.Ond eisiau cydweithredu am amser hir.Mae ein prisiau yn brisiau rhesymol a gyfrifir trwy gostau deunydd crai llym, costau prosesu a chostau llafur.O dan y ffurf anodd ei haddasu, rydym yn dal i gadw at ein hegwyddorion ac ni fyddwn byth yn amnewid deunyddiau israddol yn breifat oherwydd rhyfeloedd pris.Gan gadw at yr athroniaeth sy'n canolbwyntio ar ansawdd, rydym yn cymryd pob cwsmer, pob archeb a phob cynnyrch o ddifrif.Yn y diwedd, mae'r cwsmer yn fodlon.

 


Amser postio: Tachwedd-06-2020