Ydych chi'n gwybod sut mae clamp hanger yn gweithio

Mae yna lawer o fathau o clamp pibell yn ein bywyd.Ac mae un math o gladdfa bibell - clamp crogwr, a ddefnyddir fwyaf mewn adeiladu.Yna ydych chi'n gwybod sut mae'r clamp hwn yn gweithio?

Clamp pibell 1
Ambell waith mae'n rhaid i bibellau a phlymio cysylltiedig fynd trwy geudodau, ardaloedd nenfwd, llwybrau cerdded islawr, ac ati.Er mwyn cadw'r llinellau allan o'r ffordd lle byddai pobl neu bethau'n cael eu symud ond i barhau i redeg y plymio trwy'r ardal mae'n rhaid eu helpu i fyny'n uchel ar y waliau neu eu hongian o'r nenfwd.

clamp pibell
Gwneir hyn gyda chynulliad o wiail ynghlwm wrth y nenfwd ar un pen a chlampiau ar y pen arall.Fel arall, mae'r pibellau yn cael eu diogelu gan clampiau i'r waliau i'w cadw yn eu lle yn uchel i fyny.Fodd bynnag, ni fydd unrhyw glamp syml yn gweithio.Mae'n rhaid i rai allu tymheredd llaw.Mae angen i bob clamp fod yn ddiogel i osgoi llithro ar y gweill.Ac mae angen iddynt allu mynd i'r afael â newidiadau ehangu mewn metel pibell a all wneud y diamedr yn fwy neu'n llai gydag oerfel neu wres.
Mae symlrwydd y clamp pibell yn cuddio pa mor bwysig yw swyddogaeth y mae'n ei gwasanaethu.Trwy gadw llinell blymio yn ei lle, mae'r offer yn helpu i sicrhau bod yr hylifau neu'r nwyon sy'n symud y tu mewn yn aros lle maent yn perthyn ac yn cyrraedd eu cyrchfannau arfaethedig.Pe bai pibell yn dod yn rhydd, byddai'r hylifau y tu mewn yn gollwng ar unwaith i'r ardal gyfagos neu byddai'r nwyon yn halogi'r aer mewn modd tebyg.Gyda nwyon anweddol, gallai hyd yn oed arwain at danau neu ffrwydradau.Felly mae clampiau yn ateb pwrpas hanfodol, dim dadl.
Y dyluniad mwyaf sylfaenol mewn clampiau pibell yw'r fersiwn safonol sy'n cynnwys dwy ran sy'n cael eu dal gyda'i gilydd gan sgriwiau.Rhennir y clamp yn ddwy ran gyfartal sy'n amgylchynu hanner pibell.Mae'r rhannau wedi'u cysylltu â'i gilydd trwy frechdanu'r biblinell yn y canol a'u diogelu gan sgriwiau sy'n dal y clampiau gyda'i gilydd yn dynn.
Y clampiau safonol mwyaf sylfaenol yw metel noeth;mae'r wyneb y tu mewn yn eistedd yn iawn yn erbyn croen y bibell.Mae fersiynau wedi'u hinswleiddio hefyd.Mae gan y mathau hyn o clampiau rwber neu ddeunydd wedi'i leinio ar y tu mewn sy'n darparu math o glustog rhwng y clamp a chroen y bibell.Mae'r inswleiddio hefyd yn caniatáu ar gyfer newidiadau ehangu eithafol lle mae'r tymheredd yn broblem fawr.


Amser postio: Tachwedd-22-2022