Crynhoi'r gorffennol ac edrych i'r dyfodol

Mae 2021 yn flwyddyn eithriadol, y gellir dweud ei bod yn gryn dipyn. Gallwn aros yn yr argyfwng a symud ymlaen, sy'n gofyn am ymdrechion ar y cyd gan bob gweithiwr a phob cydweithiwr.

Mae llawer o newidiadau wedi digwydd yn y gweithdy eleni, gwelliannau technegol, cyflwyno talentau uwch, ac ehangu gweithdy'r ffatri, sy'n dynodi y bydd datblygiadau newydd yn y flwyddyn newydd.

ab05023d4a442ea66add10d455b5a1f

Felly yn y flwyddyn ryfeddol hon, y mis diwethaf, sut allwn ni ymdrechu i ddal yr amser olaf?

Yr asesiad pwysicaf os yw'r gwerthwr yn berfformiad, sydd hefyd yn ymgorfforiad o allu. Er mwyn dal yr amser olaf, rwy'n bersonol yn meddwl mai dyma'r cyntaf i ddilyn i fyny'r cwsmeriaid cydweithredol. Gwneud defnydd llawn o'r mis hwn, y tymor gwerthu brig Bydd gwyliau tramor yn dod â rhywfaint o dreuliad rhestr eiddo, felly mae angen i ni ddiwallu anghenion hen gwsmeriaid mewn pryd.

Yr ail yw datblygu'r cwsmeriaid newydd, O ran datblygu cwsmeriaid newydd, dylem amgyffred y cwsmeriaid sydd eisoes wedi siarad am a chael dealltwriaeth ddofn o'i gilydd. Dylid cydio yn y math hwn o alw am bryniant cwsmer mae yna lygedyn o gyfle, dylen ni afael yn gadarn arno. mae'r cyfalaf yn dal i fod yno.Os ydyn nhw'n prynu'r nwyddau, mae'n rhaid i'r cwsmer hefyd ysgwyddo'r risg, ond cyn belled â'u bod nhw'n ei brynu, byddan nhw'n ceisio gwerthu'r nwyddau allan. Felly, rydyn ni fel gwerthwyr yn bwysig iawn. dweud wrth ein cwsmeriaid am ein manteision cynnyrch a manteision y farchnad, a rhoi hyder i gwsmeriaid, ond hefyd yn rhoi mwy i ni, Bydd cydweithrediad y cwsmeriaid hyn nid yn unig yn ychwanegu pwyntiau at berfformiad eleni, ond hefyd yn paratoi'r ffordd ar gyfer ffrwydrad mawr pan fydd yr economi yn dda y flwyddyn nesaf.

Ac eithrio gwneud y camau uchod yn dda, fel gwerthwr, ni allwn roi'r gorau i ddatblygu cwsmeriaid newydd. Dim ond gyda'r cynnydd parhaus o adnoddau cwsmeriaid y gallwn gael mwy o gyfleoedd ar gyfer cydweithredu.

Mae 2021 yn flwyddyn anhygoel, mae angen i ni fod yn fwy rhagweithiol nag erioed i fynd ar drywydd cwsmeriaid ac actifadu ein sylfaen cwsmeriaid.

Yn ystod y mis diwethaf, rwy'n gobeithio y gall pob un ohonom wneud ymdrech fawr i gyflawni ein nodau a chwblhau'r dasg.

Yn y flwyddyn newydd , gadewch i ni ymladd gyda'n gilydd

1

 


Amser post: Ionawr-07-2022